رستم فقط یک پهلوان نبود

آورده اند که رستم و رخش را علاقتی وافر در میان بوده بدان حد که حتی بدون وی به دیدار مادرش هم نمیرفته. خالکوبی R04.gifR  بر سینه رستم نیز موید چنین موضوعی است. محققان گویند چون رخش را از ناحیت کمر فشار فراوان وارد میگردیده رستم برای وی نعلین چرمین و اسپرت سفارش می داده و اکیدا وی را به حفظ سلامت توصیه میکرده در شاهنامه میخوانیم:
 
سوی رخش رستم به پا شد ز جای
بپوشاند نعلین چرمین به پای
بدو گفت کاین نعل اسپرت بپوش
فرو کن از این پس نصیحت به گوش
همين علاقه شديد وی به رخش موجب شد که با سرودن شعر مشهور زیر عنوان اولین ترانه سرای کودکان در تاریخ را نیز از آن خود کند. آنجا که با تمام احساسات میگوید:
اسب سفیدم /خیلی قشنگه/ وقتی راه میره / اینجور سرا میده/پی تی کو  پی تی کو / پی تی کو  پی تی کو/ پی     تی        کو
رستم مردی است خانواده دوست خانواده دوست و به صله رحم بسیار معتقد است. فردوسی در شاهنامه چنین میگوید:
به یک هفته نه روز آید ز راه
زند سر به مادر پل سر به راه
زند بوسه بر پای مادر به شور
بگوید که چشم حسد ورز کور
هلاک دیدن فیلمهای پلیسی است از نوع آمریکایی و تورانی. در یادگیری اصول فنی جنگ و ستیز هم خود را وامدار کارآگاهان زمان خویش میداند.
زکار آگهان رسم جنگ و ستیز
ره حمله با کلت و شمشیر تیز
بیاموختم در زمان کُتَه
از آن پس به سر می گذارم کله
توجه رستم علیرغم رزم آوری و جنگ جویی هایی که داشت به مسائل علمی قابل توجه و تقدیر است. فراگیری دوره های آموزشی کامپیوتر و اینترنت از نريمان  شاهدی است بر این مدعا:
نريمان بدو گفت کای پهلوان
کمی بیشتر در کنارم بمان
که تا ماه آینده از آمريكا
ایمیل سیاوش رسد دست ما
روحیه پهلوانی وی ظلم علیه زنان را بر نمي تاخت. از این رو با تعداد زیادی از دختران خصوصا در محلت خویش دوست بود و به یاری ایشان می شتافت.
تولد گرفتند بر پانته آ
همان دختر ساده و با صفا
فرنگیس و پوران و گرد آفرید
که کس مثل ایشان به دنیا ندید
بدادند ایشان به رستم نوید
که تشریف در جشن ما آورید
در سفرهای فراوان داخلی و خارجی اش یا آموزنده هنرهای وقت بود و یا آموزگار تجربه های قبل. در شهر اسپاهان حرفه جدید کالسکه سواری را پایه گذاری کرد. در سفری چند روزه به چین نیز با ورزش پینگ پنگ آشنا می شود.
    شب جمعه ی پیش در هنگ کنگ                    بیاموختم ورزش پینگ پنگ
رستم را دو فرزند ذکور باقی مانه به نامهای کیوان و کامران و دو فرزند اناث به نامهای کتایون و زهره چون از ایشان خواسته شد تا پدر خود را در دو بیت توصیف نمایند
کراوت بسته به زیر گلو
بسی روغن و ژل زده روی مو
زره پوش و شلوار دمپا گشاد
به مانند او هیچ مادر نزاد

 

 

 


 
/ 0 نظر / 15 بازدید