# پرشین_بلاگ
                                                                     بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم خيال نکن دنبال تو بودم بيکار بودم ول می گشتم
/ 0 نظر / 8 بازدید