# پرشین_بلاگ
هرچه میخواهم غمت را در دلم پنهان کنم  سینه میگوید که من تنگ آمدم فریاد کن
/ 0 نظر / 6 بازدید
چشمهايت زمين سبز محبت بود و من قانون جاذبه   اش را وقتي فهميدم که سيب سرخ دلم افتاد!    
/ 0 نظر / 4 بازدید