# پرشین_بلاگ
      من آرزو ميکنم هيچ وقت عاشق هيچکسی نشم اگه هم عاشق شدم عاشق توبشم ای فرياد سکوتم دوست دارم عزيزم
/ 0 نظر / 5 بازدید