دنيايی که در آن زندگی می کنيم

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

18.gif
اگر همه جمعيت روی زمين
۱۰۰ نفر باشند
با نسبت هايی که امروز وجود دارد خواهيم داشت:
۵۷ نفر آسيايی ۲۱ نفر اروپايي و ۸ نفر آفريقايي
و
۶ نفر آمريکايي اند ( از آمريکای شمالی و جنوبی )
۵۲ زن و ۴۸ مرد
۳۰ نفر سفيد پوست اند و ۷۰ نفر رنگين پوست
۳۰ نفر مسيحی اند ۷۰ نفر مسيحی نيستند
۶نفر ۵۹٪ کل ثروت دنيا را دارند که از آمريکای شمالی هستند
۸۰نفر در فقر زندگی می کنند
۵۰ نفر از سوء تغذيه خواهند مرد
۷۰ نفر می تواند بخوانند
فقط يکنفر تحصيلات عالیه دارد
فقط يکنفر کامپيوتر دارد
اگر شما :
هرگز مرگ خويشاوندی را در جنگ نديده ايد
اگر هرگز برده نبوده ايد
اگر هنوز شکنجه و آزار نشده ايد
بدانيد که از
۵۰۰ ميليون نفر خوشبخت تريد !!!!!
اگر خوراکتان را در يخچال نگه می داريد
و پوشاکتان را در کمد
اگر سقفی بالای سرتان است
و جايي برای خواب
از
۵۷٪ کل جمعيت جهان ثروتمند تريد !!!
پس قدر خود را بدانيد
برای خودم خيلی جالب بود برای شما چی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 09.gif
<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

 

/ 0 نظر / 22 بازدید