10 اشتباه بزرگ مردان در جلب توجه زنان

Love.jpg1

-يك مرد خيلي خيلي خوب ومثبت بودن!

 

ايا تا به حال به اين نكته پي برده ايد كه زنان جذاب ودوست داشتني هرگز جذب مردان  بسيار مثبت نمي شوند ؟! پس بايد به خاطر داشت كه بسيار مثبت بودن دليل جذب زنان نخواهد شد بلكه شايد موجب بي ميل شدن انها نيز خواهد شد البته پذيرش اين واقعيت بسيار سخت به نظر مي رسد . 

2-سعي كنيد او را متقاعد سازيد !

 

اين اشتباهي است كه خيلي از مردان در زمان اشنايي با زنان از خود بروز مي دهند يعني سعي مي كند زنان را در اموري كه در ان هيچ علاقه اي ندارند متقاعد سازند تا ان را پذيرفته ويا حتي ان را انجام دهد .درواقع خيلي از مردان در اين اشتباه بزرگ تلاش مي كنند كه زنان مورد علاقه شان متفاوت باشند ومتفاوت از خود اصلي شان فكر كنند كه اين اشتباه است .

 

3-به دنبال جلب نظر زنان بودن !

 

اكثر مردان براي جلب نظر زنان به اشتباه دست به انجام هر اقدامي جهت براورده ساختن مطلوب زنان ويا نظر مساعد ان ها مي زنند . اما اين نظريه وحشتناك ونادرست است .هيچ گاه سعي نكنيد كه به دنبال كسب اجازه از زن مورد علاقه تان باشيد.

 

4-سعي در جور ديگر نشان دادن خود !

 

اين هم از ان اشتباهات مسخره است بسياري از مردان از ترس انكه تصور نادرستي از انها در ذهن زنان مورد نظرشان ايجاد نشود . سعي مي كنند كه خود را ما وراي ان چيزي كه هستنند وحتي دارند نشان دهند. به عنوان مثال چيز هاي گزانبهايي براي زن مورد نظر خود مي خرند كه به سختي در تهيه ان موفق شده اند .

 

5-خيلي زود احساسات را با زنان در ميان گذاشتن !

 

اين اشتباه بزرگي است يعني زياد احساساتي نشويد بدانيد كه در اين ميان اين زنان هستند كه همواره با تجربه تر از مردان ظاهر مي شوند پس هميشه در بيان نوع احساس خود به زنان وجوي كه اخيرا در خصوص اشنايي تان با انها به ان وارد شده ايد ارامش داشته باشيد . هيچ گاه در بيان احساسات خود عجله به خرج ندهيد .

 

6- عدم درك صحيح مكانيسم جذب زنان !!!

 

زنان با مردان از جهاتي متفاوت هستند واين در زمان بحث " جذابيت " بسيار جلوه مي كند . هنگامي كه مردي زن زيبا وجوان را مي بيند حس جذابيت در وي تبلور مي كند.اماايا اين حالت براي زنان هم همين گونه روي مي دهد ؟! زنان بيش از ان كه به ظاهر توجه كنند به كيفيت هاي دروني توجه دارند .

 

7- اين گونه فكر كنيم كه پول وظاهر مهم است البته براي مرد !!!

 

يكي از اشتباهات مردان در انتخاب همسر ان است كه بيش از اغاز هر رابطه اي به فكر خاتمه ان مي افتند. زيرا بر اين باور نادرست هستند كه زنان به خصوص زنان جذاب وزيبا دوست داشتني به پول وظاهر زيباي مردان علاقه دارند. ونه چيز ديگر يا اين كه اين موارد از اولويت هاي انتخاب انها محسوب مي شود البته زناني از اين دست پيدا مي شوند اما غالب انها چنين فكر نمي كنند .

 

8- از دست دادن قدرت مردانگي!

 

اين هم بسيار خنده دار است كه هر مرد بايد خصوصيات مردانه خود را بواسطه ي اشنايي با يك دختر وجلب نظرش رها كند تا به خيال خودش ان زن بيشتر شيفته ي او بشود اين در حالي است كه زنان بيش از هر كسي به خصوصيات مردانه مردان علاقه دارند .

 

9- بيكار نشستن در لحظات بر قراري احساسات عاشقانه !!!

 

اين بلايي است كه بر سر بسياري از مردان مي ايد انها به تصور ان كه همه چيز بواسطه ي تجربه ذاتي زنان به جلو پيش خواهد رفت به هنگام درگير شدن در يك حس عاشقانه زيبا با زن مورد نظرشان قدرت خود را از دست داده وبيكار مي نشينند حال ان كه خبر ندارند اين زنان هستند كه هميشه منتظر بروز احساسات از سوي مردان هستند.

 

10-اعلام عدم نياز به كمك !!

 

اين كه مردي نخواهد از كسي در زمان اشنايي با همسر مورد علاقه اش وخصوص خود وي كمك بگيرد.

بزرگترين اشتباه مهلك است . اين اشتباه زماني خود را نشان خواهد داد كه شايد بواسطه ي همين لغزش كوچك او را براي هميشه از دست بدهد البته اين كه مردان افرادي غالبا خود مختار هستند امري عادي است اما در روابط عاشقانه موضوع كاملا فرق مي كند!!

 200170335-001.jpg

 

/ 0 نظر / 49 بازدید