فیلمنامه عشق


امروز روز آن است...

/>/>/>

2ekprhk.jpg

كه فراموش كني آن چه كه بودي.

استواري گام هايت

صلابت عقاب ها را حقير جلوه خواهدداد.

برخيز...

دوباره بياآغاز!!!

براي اين فيلم نامه عشقت

به اين و آن قول نقش اول را ميدادی

امااکنون...

بدونقهرمان مانده اي

با عدهاي سياه لشكر و بدلكار!!!

هميشه به خودت,

تنهابه خودت اطمينان داشته باش

و در هنگام مشكلات به آسمان نگاهكن.

چرا كهمعمولا"... بگذار آن چه در پايان يك عشق بهجاي مي ماند,

اطرافت خالي از دوستاني مي شو دخاطرات خوشي باشد

كه تا ديروز پاي رفاقت جان مي دادند! از لحظه هايي كه ديگر...

و تو مي تواني, برايهيچ كدامتان تكرار نخواهد شد.

آن باشي كه يك عمر آرزو داشتي. آن گاه كه...

كميتلاش,كميايمان! نمي توانيم پا به پاي زندگي حركتكنيم;

ديگر وقت آن رسيده استنا اميدي توان را از قدم هايمان مي گيرد

كه به وجودت افتخار كني! و ترفندهايمان براي رهايي به جايي نميرسد..

به خاطر يافتن مقصر, براي بازيابي توان از دست رفته,

زندگي ات را تلخ و سياه نكن. بياييد معجزه اشك را از ياد نبريم! 

نظر یادتون نره08.gif49.gif08.gif08.gif  

راستی به

سیل عظیم دبیران و دانش آموزان دبیرستان ...(خودمون) خیرمقدم عرض میکنم 

راستی باید اینو به همه دوستان بگم که بنده نه عاشقم نه قصد عاشق شدن دارم این شعرایی هم که مینو  یسم از روی علاقه شخصیه  پس بد برداشت نکنید لفطا03.gif


08.gif49.gif

 

 

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید