الفباي موفقيت ( جالبه )

 

الف: اشتياق براي رسيدن به نهايت آرزوها
ب: بخشش براي تجلي روح و صيقل جسم

پ: پوياپي براي پيوستن به خروش حيات

ت: تدبير براي ديدن افق فرداها

ث: ثبات براي ايستادن در برابر باز دارند ه ها

ج: جسارت براي ادامه زيستن

چ: چاره انديشي براي يافتن راهي در گرداب اشتباه
ح: حق شناسي براي تزكيه نفس

خ: خودداري براي تمرين استقامت

د: دور انديشي براي تحول تاريخ

‌ذ: ذكر گوپي براي اخلاص عمل

ر: رضايت مندي براي احساس شعف

ز: زيركي براي مغتنم شمردن دم ها

ژ: ژرف بيني براي شكافتن عمق درد ها

س: سخاوت براي گشايش كار ها

ش: شايستگي براي لبريز شدن در اوج

ص: صداقت براي بقاي دوستي

ض: ضمانت براي پايبندي به عهد

ط: طا قت براي تحمل شكست

ظ: ظرافت براي ديدن حقيقت پوشيده در صدف

ع: عطوفت براي غنچه نشكفته باورها

غ: غيرت براي بقاي انسانيت

ف: فداكاري براي قلب هاي درد مند

ق: قدر شناسي براي گفتن ناگفته هاي دل

ك: كرامت براي نگاهي از سر عشق

گ: گذشت براي پالايش احساس

ل: لياقت براي تحقق اميد ها

م: محبت براي نگاه معصوم يك كودك

ن: نكته بيني براي ديدن ناديده ها

و: واقع گرايي براي دستيابي به كنه هستي

ه: هدفمندي براي تبلور خواسته ها

ي: يك رنگي براي گريز از تجربه دردهاي مشترك

  
نویسنده : s a ; ساعت ٧:۱٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ تیر ،۱۳۸٥