مرگ تدريجي


اگر سفر نكنيم


اگر مطالعه نكنيم

 
اگر به

صداي زندگي گوش فرا ندهيم اگر به خودمان بها ندهيم

 
هنگامي كه

عزت نفس را در خود بكشيم هنگامي كه دست ياري ديگران را رد بكنيم

اگر بنده ي

عادتهاي خويش بشويم و هر روز يك مسير را بپيماييم

 
اگر دچار

روزمرگي شويم اگر تغييري در رنگ لباس خويش ندهيم يا با كساني كه نمي شناسيم سر صحبت را باز نكنيم

 
اگر

احساسات خود را ابراز نكنيم همان احساسات سركشي كه موجب درخشش چشمان ما مي شود و دل را به تپش در مي آورد

 
اگر

تحولي در زندگي خويش ايجاد نكنيم هنگامي كه از حرفه يا عشق خود ناراضي هستيم .

 
اگر حاشيه ي

امنيت خود را براي آرزويي نامطمئن به خطر نیاندازیم اگر به دنبال آرزوهايمان نباشيم اگر به خودمان اجازه ندهيم براي يكبار هم كه شده از نصيحتي عاقلانه بگريزيم .

 
مرگ تدريجي ما آغاز خواهد شد
  
نویسنده : s a ; ساعت ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸٥