من گرفتار عشق نشدم I'm not in love

آیا حاضری Are you ready

تو به من زنگ می زنی You call me on the phone

رفتار من به اتفاقاتی که می افتد شباهتی ندارد nothings going on I act like

ما در ماشین من رانندگی می کنم We're drivng in my car

وانمود می کنم که قصد تغییر دادن من را نداری I pretend that you

ای تو ، فریبنده Ah you, sexy thing

بله ، تو این را می دانی ، بله هYeah you know it yeah

بله تو در گردش هستی و این را نشان می دهی Ah you move around now you show it

من گرفتار عشق نشدم I'm not in love

این یک پریشانی است که از آن خارج می شوم It's just a faze that you show it

من همیشه به دنبال چیزهای تازه می گردم something new I'm always looking for

اما از چیزی فرار نمی کنم But don't go running away

تقریباً ساعت 3 صبح است almost 3am

به این امید هستم که اجازه رفتن را به من ندهی hoping that you don't let go

تو خیلی نزدیک حرکت می کنی You're moving in so close

من تلاش می کنم که کنترلم را از دست ندهم I'm trying not to losecontrol

من گرفتار عشق نشدمI'm not in love

این یک پریشانی است که ازآن خارج می شوم i'm going through It's just a faze that

من همیشه به دنبال چیزهای تازه می گردمI'm always looking for something new

از چیزی فرار نمی کنم Don't go running away

آه ، من گرفتار عشق نشدم Oh i'm not in love

سعی دارم این راهمیشه برای خودم تکرار کنم all the time I try to tell myself

نمی توانم به احساسات امشبم کمک کنم Tonight I just can't help how i feel

پس از من دوری نکن So don't go running away yeah

من گرفتار عشق نشدمI'm not in love

آه ، تو ای فریبنده Ah you sexy thing

بله ، تو این را می دانی Yeah you know it ah

تو درحال گردش هستی،بله این را نشان می دهی You move around yeah you show it

  
نویسنده : s a ; ساعت ٧:٠۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸٥