نيمرو

 

فكر ميكنين پسرا و دخترا چه جوري نيمرو درست ميكنن؟

دختـــــرها:

توي ماهيتابه روغن ميريزن ¤
اجاق گاز زير ماهيتابه رو روشن ميكنن ¤
تخم مرغها رو ميشكنن و همراه نمك توي ماهيتابه ميريزن ¤
چند دقيقه بعد نيمروي آماده رو نوش جان ميكنن ¤

پســــــرها:

توي كابينتهاي بالايي آشپزخونه دنبال ماهيتابه ميگردن ¤
توي كابينتهاي پاييني دنبال ماهيتابه ميگردن و بالاخره پيداش ميكنن ¤
ماهيتابه رو روي اجاق گاز ميذارن ¤
توي ماهيتابه روغن ميريزن ¤
توي يخچال دنبال تخم مرغ ميگردن ¤
يه دونه تخم مرغ پيدا ميكنن ¤
چند تا فحش ميدن ¤
دنبال كبريت ميگردن ¤
با فندك اجاق گاز رو روشن ميكنن و بوي سركه همراه دود آشپزخونه رو بر
ميداره ¤
( !ماهيتابه رو ميشورن ( بگو چرا روغنش بوي ترشي ميداد ¤
ماهيتابه رو روي اجاق گاز ميذارن و توش روغن واقعي ميريزن ¤

تخم مرغي كه از روي كابينت سر خورده و كف آشپزخونه پهن شده رو با
دستمال پاك ميكنن ¤

چند تا فحش ميدن و لباس ميپوشن ¤
ميرن سراغ بقالي سر كوچه و 20 تا تخم مرغ ميخرن و برميگردن ¤
تلويزيون رو روشن ميكنن و صداش رو بلند ميكنن ¤
روغن سوخته رو ميريزن توي سطل و دوباره روغن توي ماهيتابه ميريزن ¤
تخم مرغها رو ميشكنن و توي ماهيتابه ميريزن ¤
دنبال نمكدون ميگردن ¤
نمكدون خالي رو پيدا ميكنن و چند تا فحش ميدن ¤
دنبال كيسهء نمك ميگردن و بالاخره پيداش ميكنن ¤
نمكدون رو پر از نمك ميكنن ¤
صداي گزارشگر فوتبال رو ميشنون و ميدون جلوي تلويزيون ¤
نمكدون رو روي ميز ميذارن و محو تماشاي فوتبال ميشن ¤
بوي سوختگي رو استشمام ميكنن و ميدون توي آشپزخونه ¤
چند تا فحش ميدن و تخم مرغهاي سوخته رو توي سطل ميريزن ¤
توي ماهيتابه روغن و تخم مرغ ميريزن ¤
با چنگال فلزي تخم مرغها رو هم ميزنن ¤
صداي گــــــــــل رو از گزارشگر فوتبال ميشنون و ميدون جلوي تلويزيون ¤
سريع برميگردن توي آشپزخونه ¤

تخم مرغهايي كه با ذرات تفلون كنده شده توسط چنگال مخلوط شده رو توي
سطل ميريزن ¤

ماهيتابه رو ميندازن توي سينك ¤
دنبال ظرفهاي مسي ميگردن ¤
قابلمهء مسي رو روي اجاق گاز ميذارن و توش روغن و تخم مرغ ميريزن ¤
چند دقيقه به تخم مرغها زل ميزنن ¤
ياد نمك ميفتن و ميرن نمكدون رو از كنار تلويزيون برميدارن ¤
چند ثانيه فوتبال تماشا ميكنن ¤
ياد غذا ميفتن و ميدون توي آشپزخونه ¤
روي باقيماندهء تخم مرغي كه كف آشپزخونه پهن شده بود ليز ميخورن ¤
چند تا فحش ميدن و بلند ميشن ¤
نمكدون شكسته رو توي سطل ميندازن ¤
قابلمه رو برميدارن و بلافاصله ولش ميكنن ¤
چند تا فحش ميدن و انگشتهاشون كه سوخته رو زير آب ميگيرن ¤
با يه پارچهء تنظيف قابلمه رو برميدارن ¤
پارچه رو كه توسط شعله آتيش گرفته زير پاشون خاموش ميكنن ¤
نيمروي آماده رو جلوي تلويزيون ميخورن و چند تا فحش ميدن ¤
 duhh.gif    duhh.gif     duhh.gif
نتیجه ی اخلاقی نداره.   پاشو برو واسش نیمرو رو درست کن پاشو برو
  
نویسنده : s a ; ساعت ٤:۳۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۸ خرداد ،۱۳۸٥