• گرتوماه شبانه ام باشی      ياپريزاد خانه ام باشی

  • گم شدن رسم رفتن من نيست عشق من گرتو شانه ام باشی

  • با غم ورنج زندگی شادی است  گر غم عاشقانه ام باشی

  • عشق را سوزم از سر غيرت    تواگرتو زبانه ام باشی

  • دل به دريا زدن چه آسان است    تا تو موج و کرنه ام باشی

  • غم پاييز زرد بيهوده است تا تو ای گل جوانه ام باشی 

  
نویسنده : s a ; ساعت ۳:۳۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸٥