هنگامي که پروردگار جهان را خلق مي کرد ، فرشتگان مقرب در گاهش را فراخواند .

 

خداوند از فرشتگان مقرب خود خواست در تصميمش ياري اش دهند که اسرار زندگي را

 

کجا جاي دهد يکي از فرشتگان پاسخ داد :در زمين دفن کن.

 

ديگري گفت : در اعماق دريا جاي بده .

 

يکي ديگر پيشنهاد کرد : در کوه ها پنهان کن .

 

خداوند پاسخ داد : اگر آنچه را شما مي گوييد انجام دهم ، تنها اشخاص معدودي اسرار

 

زندگي را مي يابند . اسرار زندگي بايد در دسترس همه باشد .

 

يکي از فرشتگان در جواب گفت: بله درک مي کنم ، پس در قلب تمام ابناي بشر جاي بده .

 

هيچ کس فکر نمي کند که آنجا دنبالش بگردد.

 

خداوند گفت : درست است ! در قلب تمام انسانها .

 

پس بدين ترتيب اسرار زندگي در وجود همه ما جاي دارد

 

  
نویسنده : s a ; ساعت ۳:٤٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸٥

طلب عشق

 

 
 
 
 
 
عاشق آن نیست که یک دل به صد یار دهی 
 
 
عشق آن است که صد دل به یک یار دهی
 
  
نویسنده : s a ; ساعت ٥:٤۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸٥

 

 

 

 

من آرزو ميکنم هيچ وقت عاشق هيچکسی نشم

اگه هم عاشق شدم عاشق توبشم ای فرياد سکوتم

دوست دارم عزيزم

  
نویسنده : s a ; ساعت ٥:۱۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸٥

 

  
نویسنده : s a ; ساعت ٥:٢٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸٥

 

چشمهايت زمين سبز محبت بود و من قانون جاذبه

 

اش را وقتي فهميدم که سيب سرخ دلم افتاد!

 

 

  
نویسنده : s a ; ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸٥